Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 08 listopada 2017 r. w Sali Obrad Rady Powiatu w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 odbył się trening decyzyjny z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Tematem treningu było: „Współdziałanie powiatowych służb, inspekcji i straży, organów zarządzania kryzysowego powiatu wejherowskiego i miasta Wejherowo, członków Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej w powiecie wejherowskim.

Scenariusz ćwiczeń, którymi kierowała Pani Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski - zakładał, że w rejonie głównego dworca kolejowego w  Wejherowie doszło do zderzenia pociągu towarowego ze składem Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). W wyniku zderzenia odnotowano ofiary śmiertelne oraz dużą liczbę rannych pasażerów SKM. Jednocześnie doszło do zerwania linii trakcji elektrycznej nad miejscem zdarzenia i rozszczelnienia zbiornika wagonu cysterny z gazem płynnym.

W grze decyzyjnej udział wzięli członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) , przedstawiciele Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie. Głównym celem gry decyzyjnej było:

- sprawdzenie gotowości oraz stanu przygotowania Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do podejmowania właściwych decyzji pod presją czasu oraz działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu wejherowskiego,

- doskonalenie kierowania, koordynowania i współdziałania organów właściwych

w sprawach zarządzania kryzysowego oraz sił i środków prowadzących działania ratownicze,

- sprawdzenie zasad obiegu informacji wśród organów decyzyjnych i wykonawczych,

- sprawdzenie funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Ćwiczenie pozwoliło na weryfikację planów i procedur reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Podczas treningu decyzyjnego, organy zarządzania kryzysowego powiatu i miasta oraz powiatowe służby, inspekcje i straże, działające w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, miały okazje do bezpośredniego współdziałania, wymiany doświadczeń w procesie podejmowania decyzji w czasie symulowanego zagrożenia.