Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /ostrzezenie.php on line 5

Warning: file_get_contents(http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia/wojewodztwo-pomorskie) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /ostrzezenie.php on line 5

W dniu 07.12.2017 r. w ZSP nr 1 odbyła się konferencja z cyklu Bezpieczny Powiat pt. „Współczesne zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa”. Organizatorem konferencji była Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas konferencji omówiono następujące tematy:

1. „Kryzys migracyjny w Europie a zagrożenie terroryzmem”- dr Wojciech Wosek

2. Zagrożenia cyberprzestępczością – mgr Jarosław Jędrzejczyk.

3. „Struktura policyjnej represji sprawców wykroczeń a poczucie bezpieczeństwa Polaków w pobliżu miejsca ich zamieszkania” – dr Cezary Tatarczuk.

4. „Stany nadzwyczajne, podstawy ich wprowadzania, ograniczenia swobód obywatelskich” -

dr Marek Chrabkowski.

5. „Gospodarka wodami opadowymi na terenach zabudowanych” – dr Wojciech Szpakowski.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem zaproszonych przedstawicieli środowisk oświatowych, samorządowych, stowarzyszeń , służb, inspekcji, straży oraz młodzieży.