Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 13 grudnia w sali obrad Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Przedmiotem posiedzenia zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2017 r. były:

1. Przedstawienie pisemnej informacji przez jednostki organizacyjne powiatu oraz służby, inspekcje i straże z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” za rok 2017.

2. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie wydatków

na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

3. Podziękowania dla członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim za pracę w V kadencji w latach 2015 – 2017.