Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematyką posiedzenia, zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2018 rok, były następujące zagadnienia:

1. Informacja dot. zimowego utrzymania dróg w powiecie wejherowskim, którą przedstawił Pan Robert Lorbiecki - Dyrektor Zarządu Dróg dla Powiatów Puckiego

i Wejherowskiego.

2. Stan bezpieczeństwa na drogach w powiecie wejherowskim omówiła Pani insp. Beata Perzyńska - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie.

3. Stosowanie systemów sygnalizacji pożarowej samoczynnie wykrywającej

i przekazującej informacje o pożarze w wybranych obiektach na terenie powiatu wejherowskiego. Obowiązujący stan prawny i realizacje wymogów przedstawił Pan bryg. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.

4. Ostatnim tematem spotkania była informacja o zagrożeniu ASF na poziomie powiatu wejherowskiego, który przedstawiła Pani Wioletta Drygas-Bogucka - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie.