Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 14.03.2018r nastąpiło otwarcie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie. Oficjalnego otwarcia dokonała Pani Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski.

W uroczystości otwarcia udział wzięli:

- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Gdańsku – Pan Ryszard Sulęta,

- Wicestarosta Wejherowski – Pan Witold Reclaf,

- Członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego- Panowie Jacek Thiel i Wojciech Rybakowski,

- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wejherowskiego – Pan Grzegorz Gaszta,

- Radni Powiatu Wejherowskiego, członkowie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu

Wejherowskiego,

- Szefowie służb, inspekcji i straży Powiatu Wejherowskiego.

Zgodnie z ustawą z dn. 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym i na podstawie Zarządzenia Starosty Wejherowskiego – z dniem 05.03.2018 r. zostało powołane Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie, które jest całodobową służbą dyżurną Starosty Wejherowskiego.

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

- zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

-nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego

ostrzegania ludności,

- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

PCZK w Wejherowie będzie realizować również zadania, które nie będą mogły być wykonane na niższych szczeblach zarządzania w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Dyżur całodobowo w PCZK w Wejherowie pełnią zatrudnieni dyżurni wraz z pracownikami Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W celu zapewnienia kontaktu z organami i instytucjami, służbami, inspekcjami i strażami, a również z mieszkańcami powiatu uruchomiono całodobowe numery telefoniczne:

- stacjonarny 58 572 94 40,

- komórkowy 531 736 455.

Dyżurni PCZK mogą także przekazywać otrzymane od mieszkańców powiatu informacje o zagrożeniach do powiatowych służb, inspekcji i straży, w przypadku wystąpienia trudności w kontakcie z tymi służbami, lub braku możliwości nawiązania takiego kontaktu.