Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali narad PZZK w Wejherowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim oraz spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przedmiotem posiedzenia Komisji zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2018 r. była informacja o przygotowaniu obiektów i terenów do przeprowadzenia imprez masowych

na terenie powiatu wejherowskiego, omówione przez;

- insp. Beatę Perzyńską – Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie,

- bryg. Jacka Niewęgłowskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie,

- Ewę Banasik – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie.

Następnie omówiono sprawy bieżące dotyczące bezpieczeństwa.

Podczas posiedzenia Powiatowego Zespoły Zarządzania Kryzysowego zostały omówione następujące tematy:

- Działania Policji w związku ze zbiorowym zakłóceniem porządku publicznego podczas

lub w związku z rozgrywanym meczem piłki nożnej.

- Przygotowanie służb, inspekcji i straży do akcji „Bezpieczne Wakacje”

- Informacja Dowódcy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie dotycząca udziału Sił Zbrojnych w likwidacji zagrożeń w czasie zdarzeń kryzysowych.