Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
W dniu 10 kwietnia 2009r. w dużej sali starostwa powiatowego odbyła się narada szkoleniowa dla pracowników merytorycznych z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej gmin powiatu wejherowskiego.
Narada została przeprowadzona wg poniższego programu:
  • otwarcie narady szkoleniowej – naczelnik Kazimierz Grubba
  • informacja z uroczystości dot. oficjalnego zakończenia projektu "Teleinformatyczny System Wspomagania Działań w powiecie wejherowskim" – naczelnik Kazimierz Grubba, inspektor Franciszek Konkel
  • szkolenie z zakresu przekazywania danych do systemu e–HNS – inspektor Franciszek Konkel
  • omówienie planów działania w zakresie Obrony Cywilnej oraz funkcjonowania KSRG – naczelnik Kazimierz Grubba
  • informacja dot. posiedzenie powołanej na lata 2009-2011 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – naczelnik Kazimierz Grubba
  • informacja z realizacji spotkań w poszczególnych gminach dot. projektu UE – inspektor Franciszek Konkel
  • dyskusja i wolne wnioski – uczestnicy spotkania
  • przekazanie dyplomów i wyróżnień dot. konkursu ,,Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga” dla uczestników z poszczególnych gmin – Kazimierz Grubba przewodniczący Komisji
  • zatwierdzenie Planów Działania OC ( indywidualnie w pokoju 138) – naczelnik Kazimierz Grubba.