Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

17 wrzesnia 2011 roku odbyły się jednocześnie uroczystości rocznicowe w dwóch Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie naszego powiatu: 80-lecie otworzenia OSP w Lewinie w Gminie Linia i w Gościcinie w Gminie Wejherowo.Oficjalna uroczystość obchodów 80 lat powstania i jednocześnie nadania sztandaru Ochotniczej Strazy Pożarnej w Lewinie rozpoczęła się o godz. 12.00 przy remizie OSP w Lewinie. Została ona poprzedzona uroczystą mszą św. w Kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu. Uroczystość odbywała się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym przy udziale komapnii honorowej, pocztów sztandarowych oraz żeńskiej Gminnej Orkiestry Dętej w Lini.

Gospodarzem uroczystości był prezes OSP w Lewinie - dh Kazimierz Koszałka. W uroczystości udział wzięli przedstawiciel władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w osobach: dh Zygmunta Tomczonka - Wiceprezesa Zarządu Głównego i dh Ryszarda Karpińskiego - Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego. Władze samorządowe reprezentowane były przez Wójta Gminy Linia - Łukasza Jabłońskiego (jednocześnie przewodniczącego komitetu fundacji sztandaru) oraz przedstawiciela Starosty Wejherowskiego - Franciszka Konkel. Słuzby powiatowe reprezentował zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie - bryg. Piotr Ściebura. W uroczystości udział wzięły licznie zaproszone delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Linia oraz fundatorzy sztandaru. W czasie uroczystości przewodniczącego komitetu fundacji sztandaru Wójt Gminy Linia - Łukasz Jabłoński, przekazał ufundowany sztandar w godne ręce prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej z Lewinie - dh Kazimierza Koszałki. W trakcie uroczystości zasłużonym i wyróżniającym się druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie, zostały także wręczone związkowe medale i odznaczenia. Na uroczystości nie zabrakło też życzeń dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Lewinie przekazanych przez poszczegónych mówców, a także okolicznościowych podarunków, w tym sprzętu ratowniczego przekazanego przez Wójta Gminy Linia. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości odbył się tradycyjny poczęstunek.

Uroczystość 80 lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie rozpoczęła się o godz. 13.00 na placu przed remizą OSP Gościcino. Została ona poprzedzona uroczystą mszą św. w Kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gościcinie. Uroczystość odbywała się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym przy udziale komapnii honorowej, pocztów sztandarowych oraz gościcińskiej orkiestry dętej. Organizatorem uroczystości był prezes OSP w Gościcinie - dh Jerzy Sawoniuk. W uroczystości udział wzięli przedstawiciel władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w osobach: dh Mirosława Józefowicza - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego i dh Jerzego Grotha - Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Wejherowie. Szczególnymi gośćmi byli przedstawiciele OSP w Pisarzewie z Gminy Limanowa. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością posłowie: Kazimierz PlockeJerzy Budnik. Władze samorządowe reprezentowane były przez Wójta Gminy Wejherowo - Henryka Skwarło oraz przedstawiciela Starosty Wejherowskiego - Kazimierza Grubbę. Służby powiatowe reprezentował przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie - st. kpt. Stanisław Baranowski. W uroczystości udział wzięły licznie zaproszone delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wejherowo. W trakcie uroczystości zasłużonym i wyróżniającym się druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie zostały wręczone związkowe medale i odznaczenia. Na uroczystości przekazano pod adresem druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Gościcinie wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń. W tym miejscu należy podkreślić, że poseł Kazimierz Plocke przekazał na uroczystości Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcino, Bolszewie i Zelewie - zestawy ratownictwa medycznego. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości odbył się tradycyjny poczęstunek.