Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

24 września 2011 roku o godzinie 12.00 na terenie Gminy Gniewino odbyły się "Ćwiczenia sprawdzające przygotowanie wolontariotu i służb do obsługi Mistrzostw Europy Euro 2012 w Gniewinie". Organizatorem ćwiczeń był Wójt Gminy Gniewino przy udziale Starosty Wejherowskiego w ramach sprawdzenia procedur Gminnego i Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.
W ćwiczeniach udział wzięły: Grupa Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego w Wejherowie, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Wejherowskiego, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Gniewino, młodzież gimnazjalna z Gniewina, Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców, Selezjański Ośrodek Wychowawczy "Nasz dom" w Rumi, kapitan wraz z załogą statku "Nadolanin", funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Ćwiczenia były koordynowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa.

W ramach ćwiczeń realizowane były trzy scenariusze:
1. Zdarzenie z podejrzeniem podłożenia bomby w Hotelu "Mistral Sport" w Gniewinie.
2. Zdarzenie z celowym podpaleniem Hali Sportowej w Gniewinie.
3. Zdarzenie z pożarem na statku "Nadolanin" na Jeziorze Żarnowieckim.

W czasie ćwiczeń odbyło się wspólne posiedzenie Gminnego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod wspólnym przewodnictwem starosty Józefa Reszke i wójta Zbigniewa Walczaka.

Pierwszy scenariusz obejmował odnalezienie w korytarzu hotelowym torby, z której wystawały kable, co zostało ocenione przez pracownika hotelu jako bomba.

Po tym następuje powiadomienie dyrekcji hotelu oraz ewakuacja ludzi z hotelu (młodzieży gimnazjalnej) organizowana przez personel hotelu i jednoczesne zgłoszenie zagrożenia pod numer alarmowy. Nad ewakuowanymi z hotelu opiekę sprawują przybyli na miejsze zdarzenia wolontariusze z Grupy Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego w Wejherowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalinie. Kolejną częścią działań polegającą na rozpoznaniu znaleziska i jego ewentualnej neutralizacji prowadzili wg wewnętrznych procedur policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie przy asyście strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Jednak jak się okazało, torba nie była bombą i została pozostawiona w hotelu przez roztargnionego gościa hotelowego.Koordynatorem tego epizodu ćwiczeń i rozjemcą był Kazimierz Grubba - naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa.

Drugi scenariusz zakładał umyślne podpalenie Hali Sportowej w Gniewinie przez nieznanego sprawcę. Po zauważeniu ognia trener prowadzący zajęcia sportowe młodzieży przeprowadza ewakuację osób z obiektu oraz zgłasza pożar na nr alarmowy. Pierwsza do pożaru przybywa Ochotnicza Straż Pożarna z Gniewina i rozpoczyna prowadzenie działań gaśniczych. Kolejno przybywają Ochotonicza Straż z Kostkowa oraz po kilkunastu minutach zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Wejherowa.W trakcie trwających działań gaśniczych następuje przemieszczenie ewakuowanych wraz osobami ewakuowanymi z Hotelu Mistral Sport do pobliskiej sali kinowej, gdzie spotykają się z ks. Markiem reprezentującym Selezjański Ośrodek Wychowawczy "Nasz Dom", który przeprowadza pogadankę na temat radzenia sobie z przeżyciami traumatycznymi. Całość terenu akcji zastała zabezpieczona przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.Tu należy stwierdzić, że obiektu tego typu kontrukcji budowlanej, po zbrodniczym podpaleniu i nie ugaszenia pożaru w zarodku przez osoby znajdujące się w obiekcie, są praktycznie nie do uratowania przez przybyłe jednostki strazy pożarnej.Koordynatorem tej części ćwiczeń i rozjemcą był Zygmunt Treder - Komendant Straży Gminnej w Gniewinie.

Trzeci scenariusz zakładał powstanie pożaru na statku "Nadolanin" w czasie rejsu wycieczkowego po Jeziorze Żarnowieckim.Kapitan statku uruchamia wewnętrzne procedury na wypadek pożaru tj.: ogłasza alarm, poleca załodze podjąć próbę ugaszenia pożaru, zgłasza zdarzenie na numer alarmowy oraz poleca załodze opuszczenia na wodę tratw ratunkowych i ewakuację posażerów wyposażonych w kamizelki ratunkowe do wody.Całe zdarzenie z brzegu przy przystani w Nadolu, obserwuje też posterunek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które na mocy podpisanych porozumień z Gminą Gniewino, na czas EURO 2012 stacjonuje wspólnie z Grupą Ratownictwa Medycznwgo PCK z Wejherowa w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolu.Po zaalarmowaniu do przystani w Nadolu dojeżdżają wspólnie grupa PCK, WOPR oraz OSP Nadole. Jednocześnie zostaje zadysponowany patrol Policji dysponujący łodzią motorową na Jeziorze Żarnowieckim. Rozpoczynają się działania ratownicze. Grupa wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy użyciu skutera wodnego wspólnie z patrolem policji wyposażonym w łódź, podejmują z wody pasażerów ewakuowanych ze statku i przewożą do brzegu. Tam poszkodowanych odbierają ratownicy WOPR i przekazują Grupie Ratownictwa Medycznego PCK, która przy pomocy strażaków OSP Nadole przemieszcza ich do zorganizowanego pod zadaszeniem punktu medycznego. Tam udzielana jest im pierwsza pomoc i są przygotowywani do transportu ambulansem. W trakcie tych działań OSP Nadole przygotowuje linie gaśnicze na pomoście przystani, do ewentualnego gaszenia przybijającego statku. Następuje także wydzielenie i zabezpieczenie miejsca akcji przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy podejmują też czynności procesowe. Po 25 minutach od rozpoczęcia akcji, na teren przystani dojeżdżają zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Wejherowa, które podejmują działania wg własnych wewnętrznych procedur.Po ewakuacji wszystkich poszkodowanych widocznych w wodzie przy statku, ewakuowani przekazują informację, że brakuje jednego z ich kolegów. Wtedy zostaje uruchomiona para płetwonurków z wejherowskiego WOPR, którzy w wodzie w okolicy statku odnajdują brakującego pasażera i transportują do brzegu. Jednak było już za późno na jego uratowanie. Na zakończenie po dopłynięciu statku w pobliże przystani, pożar został dogaszony przez zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadola.Taki przebieg miały w założeniach i zostały zrealizowane przez uczestników ćwiczenia w Nadolu.Koordynatorem tej części ćwiczeń i rozjemcą był Franciszek Konkel - inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa.

Osobnym zaplanowanym epizodem było błyskawiczne rozwinięcie stacji radiowej w Gniewinie przez Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców, która wraz z krótkofalowcami - na miejscach poszczególnych scenariusz ćwiczeń - wyposażonymi w radiotelefony nasobne, mogła stanowić radiową sieć wymiany informacji pomiędzy uczestnikami ćwiczeń (używającymi swoich systemów łączności) a działającymi zespołami zarządzania kryzysowego.

O godz. 14.30 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie odbyło się podsumowanie ćwiczeń, które otworzył Wójt Gminy Gniewino Zbigniew Walczak. W trakcie podsumowania koordynatorzy poszczególnych scenariuszy zreferowali przebieg ćwiczeń, a przedstawiciele podmiotów ratowniczych biorących udział w ćwiczenich podzielili się swoimi spostrzeżeniami z przebiegu ćwiczeń. Wystąpił też Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Wiesław Szczygieł, który wysoko ocenił dotychczasowe działania wolontariatu i zachęcił do dalszej pracy. Na zakończenie głos zabrał Starosta Wejherowski Józef Reszke, który podziękował wszystkim za organizację i udział w ćwiczeniach oraz zaprosił wolontariat do licznego udziału w tegorocznej konferencji z cyklu "Bezpieczny Powiat" pt.:"Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców Powiatu Wejherowskiego" organizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie w dniu 21 października 2011 roku (piątek) w sali obrad tutejszego starostwa.

[Zdjęcia do publikacji przekazali: Piotr Rompca z wejherowskiego WOPR i Anetta Potrykus oficer prasowy KP Policji w Wejherowie]