Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 7 października 2011 roku o w sali obrad Rady Powiatu Wejherowskiego, odbyło się Walne Zebranie Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jednostki Terenowej WOPR w Wejherowie.

Zebranie otworzył oraz przywitał wszystkich członków i zaproszonych gości - Daniel Szczygieł dotychczasowy członek Zarządu Tymczasowego Wejherowskiego WOPR.Wśród zaproszonych gości przybyłych na zebranie byli:
Prezes Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Gdańsku - Marek Koperski,
Wiesław Szczygieł – Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego,
Starosta Wejherowski reprezentowny przez Kazimierza Grubbę – naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
Prezydent Miasta Wejherowa reprezentowany przez Andrzeja Fedoruka - głównego specjalistę szefa Inspektoratu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie,
Wójt Gminy Wejherowo reprezentowany przez pełnomocnika i doradcę wójta - Krzysztofa Zabieglińskiego
oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie - dh Jerzy Groth.

Zebranie prowadził wybrany na przewodniczącego zebrania - Franciszek Konkel, inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W zebraniu udział wzięło 42 członków, w tym 37 uprawnionych do głosowania.

W wyniku jawnego głosowania został wybrany Zarząd Jednostki Terenowej WOPR w Wejherowie w składzie:
Janusz Groth - prezes zarządu,
Daniel Szczygieł - wiceprezes zarządu,
Daniel Łangowski – sekretarz zarządu,
Andrzej Łączyński – członek zarządu,
Łukasz Treder - członek zarządu,
Tomasz Groth - członek zarządu,
Michał Czermiński-członek zarządu,
Waldemar Gruba - członek zarządu.

Wybrano również 5 osób do Komisji Rewizyjnej, 5 osób do Komisji Dyscyplinarnej, oraz 3 osoby jako delegaci na Zjazd Wojewódzki WOPR w Gdańsku.

Zaproszeni goście zabierając głos, składali życzenia nowo wybranym władzom Wejherowskiego WOPR, jak również podkreślali ważność i potrzebę działalności wolontariatu - a w szczegóności WOPR - w procesie poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Wejherowskiego.

Na zakończenie zebrania głos zabrał nowo wybrany Prezes Janusz Groth, który podziękował za poparcie w wyborach i przedstawił Program Działania Wejherowskiego WOPR na najbliższe 5 lat.