Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

20 października 2011 o godz. 7.40 przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz na 2 lata praktycznego sprawdzenia ewakuacji wynika z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Po zakończeniu ewakuacji jej wyniki zostały omówione przez Sekretarza Marka Panka w gronie naczelników wydziałów tutejszego starostwa.