Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
21 października 2011 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyła się kolejna edycja konferencji z cyklu "Bezpieczny Powiat" pt.: "Wolontariat w bezpieczeństwie powiatu wejherowskiego".
Konferencję otworzył Starosta wejherowski Józef Reszke, który powitał wszystkich uczestników konferencji oraz przedstawił cel i plan konferencji.
Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Kazimierz Grubba, który zaprezentował dotychczasowe na rzecz wolontariatu realizowane przez wydział.
Kolejnym mówcą był druh Marcin Drozd. Przybliżył on Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczycach.
Następnie Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nakreślił jego prezes Janusz Groth.
W dalszej części konferencji Grupy Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie zreferowała prezes Zarządu Powiatowego PCK w Wejherowie Gabriela Lisius.
Po tym swoją pochwalił się Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców przez osobę Michała Lewczuka.
Następnie Aleksander Lewandowski dyrektor strategiczny Fundacji Filar omówił
Kolejnym prelegentem była pani Zofia Kusterska przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny w Wejherowie, która opowiedziała o dotychczasowych dokonaniach towarzyszenia.
Ks. Marek Barański z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego "Nasz Dom" w Rumi zaznajomił zebranych z  jako następny prelegent.

Po przerwie miały miejsce wystąpienia tematyczne:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie reprezentowanego przez dyrektor Iwonę Romanowską;
- reprezentowanego przez panią Beatę Graczyk-Zając;
- Kaszubsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie reprezentowanej przez prof. dr hab. Janusza Erenc.
Na zakończenie konferencję podsumował Starosta Józef Reszke, który podziekował prelegentom za przedstawione prezentacje a wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.