Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

24 listopda 2011 roku o godz. 12.00 odbył się powiatowy trening łączności radiowej sieci obrony cywilnej. W teningu prowadzonym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa udział wzięły wszystkie gminy z terenu Powiatu Wejherowskiego.