Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

12 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim, któremu przewodniczył Starosta Wejherowski – Józef Reszke. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji i zaproszeni goście.Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

  • Sprawozdanie służb, inspekcji i straży z realizacji „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” za rok 2011.
  • Zaopiniowanie nowego „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2012-2020”.
  • Opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2012 w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.
  • Przedstawienie informacji i wniosków z przeprowadzonej konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat” pt.: „Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego”.
  • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2012.
  • Sprawy różne.
  • Było to ostatnie posiedzenie komisji w obecnym składzie, ponieważ obecny składu komisji został przez starostę powołany na lata 2009-2011.