Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

16 grudnia 2011 r. godz. 10 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyła się narada szkoleniowa z pracownikami właściwymi ds. zarzadzania kryzysowego samorządów gminnych z tereniu powiatu wejherowskiego. Organizatorem narady był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa. Odbyła się ona wg następującego porządku:

  1. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonych w dniu 24 września 2011 r. ćwiczeń na obiektach w gminie Gniewino w zakresie zarządzania kryzysowego oraz konferencji w dniu 21 października 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie z cyklu „Bezpieczny Powiat” – Kazimierz Grubba – Naczelnik WBiZK Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
  2. Informacja dot. Planów Zastępczych Miejsc Szpitalnych w gminach powiatu wejherowskiego – Maria Mocek – Inspektor WBiZK Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
  3. Omówienie przeprowadzonej w 2011 r. kontroli w gminach powiatu wejherowskiego a dotyczące realizacji zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania sprzętu i oprogramowania przekazanego w ramach projektu pn. „ Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim” – Kazimierz Grubba – Naczelnik, Justyna Adamczyk – WBiZK Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
  4. Przedstawienie przez poszczególne gminy terminów planowanych ćwiczeń w 2012 r. w zakresie sprawdzenia procedur wynikających z Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego – Franciszek Konkel – Inspektor WBiZK Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
  5. Sprawy organizacyjne, w tym sposób planowania zadań do Planu Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu i Gmin na 2012 r. w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – Maria Mocek – Inspektor WBiZK Starostwa Powiatowego w Wejherowie.