Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 23 lutego br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Rejonowego PCK w Wejherowie, które zakończyło kadencję poprzedniego Zarządu.W spotkaniu uczestniczyli delegaci reprezentujący jednostki podstawowe podległe Oddziałowi Rejonowemu PCK w Wejherowie (grupę ratowniczą GR PCK, grupę SIM PCK, kluby HDK, szkolne koła PCK) oraz inni zaproszeni goście.

W trakcie zebrania udzielono absolutorium poprzedniemu Zarządowi oraz wybrano nowy Zarząd.

NOWY SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU REJONOWEGO PCK WEJHEROWO:
Gabriela Lisius-prezes
Waldemar Mróz-v-ce prezes
Karolina Grzenkowicz-skarbnik
Adam Dargacz-sekretarz
Adam Majkowski-członek

KOMISJA REWIZYJNA:
Blandyna Łuba-przewodnicząca
Rafał Piotrowicz-członek
Adam Wawrzyński-członek

DELEGACI NA ZJAZD OKRĘGOWY:
Karolina Grzenkowicz
Adam Majkowski

NOWE WŁADZE SPRAWOWAĆ BĘDĄ SWOJE FUNKCJE PRZEZ NAJBLIŻSZE 4 LATA