Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

12 marca 2012 r. o godz. 10 00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.W imieniu Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie - Starosty Wejherowskiego – Józefa Reszke, posiedzeniu przewodniczył Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie – Kazimierz Grubba.

Zgodnie z Planem Pracy przedmiotem posiedzenia było:

  1. Informacja dot. zimowego utrzymania dróg w powiecie wejherowskim, którą przedstawił Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie - Maciej Dawidowski oraz Dyrektor Zarządu Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego - Janusz Nowak.
  2. Informacja dot. przygotowania nauczycieli w zakresie udzielania I pomocy w czasie pracy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego, którą w imieniu Naczelnika Wydziału Edukacji przedstawiła w zastępstwie Pani Anna Gojka – Główny Specjalista Wydziału Edukacji. W tym punkcie wywiązała się dyskusja. Jej wynikiem było przegłosowanie przez zespół propozycji, aby Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tut. Starostwa uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego, na którym przedstawi obowiązujące w Polsce podstawy prawne dot. udzielania I pomocy oraz zasady wyznaczania osób funkcyjnych – wg Kodeksu Pracy do udzielania takiej pomocy w szkole.
  3. Sprawy bieżące, dyskusja, w którym prowadzący posiedzenie przedstawił informację, iż dniu 2 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 odbędzie się dodatkowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w poszerzonym składzie o zaproszonych gości. Przedmiotem posiedzenia będzie omówienie zaistniałej sytuacji tj. potencjalnego zagrożenia życia ludzi na skutek otrzymanego zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie w dniu 20 lutego 2012 rok. Po tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie Wojciech Trybowski powrócił do sprawy dot. postępowania w zakresie likwidacji pozostającej na drodze padłej leśnej zwierzy na skutek kolizji drogowej, o której była mowa na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego w dniu 25 marca 2009 r. Poinformował, iż problem nie został w pełni rozwiązany, mimo licznych spotkań przeprowadzanych w tym, zakresie z lokalnymi nadleśnictwami. Zaproponował, aby zorganizować spotkanie z właściwymi organami poszczególnych gmin w zakresie rozwiązania tego problemu oraz podpisania ewentualnych umów z funkcjonującymi lecznicami dla zwierząt na terenie gmin powiatu wejherowskiego w zakresie usuwania padłej i rannej zwierzyny. Takie rozwiązanie, zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, spowodowałoby w istocie sprawne i szybsze podjęcie interwencji . Członkowie Powiatowego Zespołu po wysłuchaniu Lekarza Weterynarii zasugerowali, aby do sprawy powrócić na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która odbędzie się w dniu 27 marca 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.