Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

22 marca 2012 roku w godzinach od 16.00 do 20.00 odbył się "Rejonowy trening systemu wykrywania i alarmowania powiatu wejherowskiego". W treningu udział wzięły gminne centra zarządzania kryzysowego - drużyny wykrywania i alarmowania, powiatowe centrum zarządzania kryzysowego oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie.

W ramach trningu gminne centra otrzymały zadania polegające na:

  1. Rozkodowaniu zakodowanych współrzędnych geograficznych przekazanych drogą radiową oraz ustaleniu adresu miejsca wskazanyego przez współrzedne;
  2. Rozpoznaniu substancji chemicznej na podstawie przekazanego wzoru chemicznego oraz określeniu jego właściwości oraz działania na ludzi i środowisko;
  3. Wypracowaniu propozycji działań wg posiadanych kompetencji dla założonej sytuacji zaistnienia wypadku pojazdu ciężarowego przewożącego 10 t wyżej wymienionej substancji w miejscu, które podano wcześniej.