Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 02 kwietnia 2012 r. o godz. 10 00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się tematyczne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie otworzył przewodniczący zespołu - Starosta Wejherowski Józef Reszke, który powitał członków zespołu i zaproszonych gości.

Przedmiotem posiedzenia była przeprowadzona ewakuacja z budynku Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie w dniu 20 lutego 2012 roku.

Poszczególni prelegenci przedstawili informacje z przeprowadzonej akcji ratowniczej oraz ewakuacji z budynku szpitala tj.: Dyrektor Szpitala, Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, Prezydent Miasta Wejherowa i Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie.W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono między innymi, że dyrektor szpitala powoła zespół do skorygowania posiadanych planów i przyjętych procedur na wypadek wystąpienia ponownego zagrożenia, które usprawniłyby prowadzenie działań.