Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

29 czerwca 2012 roku z okazji "Dnia Ratownika Wodnego" oraz 50-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się uroczyste spotkanie ratowników Wejherowskiego WOPR i przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu oraz zaproszonych gości. Na wstępie została zaprezentowana obrazująca genezę i historię ratownictwa wodnego oraz działalność Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przygotowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa.

W czasie uroczystości wręczono legitymacje i symboliczne upominki dla 12 nowych ratowników WOPR oraz Brązowe Honorowe Odznaki WOPR dla pięciu najbardziej zasłużonych ratowników. Najbardziej aktywnym ratownikom wręczono "Podziękowania" i znaczki WOPR. Natomiast wszystkch przyjaciół Wejherowskiego WOPR oraz tych, którzy przyczyniają się do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach wodnych w powiecie wejherowskim, wyróżniono "Okolicznościowym Medalem 50-lecia WOPR". Przedstawiciele władz samorządowych oraz przyjaciele Wejherowskiego WOPR przekazali na ręce prezesa Janusza Groth podziękowania dla wszystkich członków WOPR za dotychczasową działalność stowarzyszenia oraz życzyli wytrwałości w realizacji nakreślonych celów w zakresie bezpieczeństwa obszarach wodnych w powiecie wejherowskim.