Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

6 lipca 2012 r. w Sali Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie, pod przewodnictwem Zastępcy Wójta Gminy Choczewo - Marzeny Górnisiewicz, odbyła się narada dotycząca organizacji ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego w Gminie Choczewo na obszarach leśnych Nadleśnictwa Choczewo i terenach przyległych do linii brzegowej Morza Bałtyckiego.

W naradzie udział wzieli przedstawiciele: Urzędu Gminy Choczewo, Zespołu Szkół w Choczewie, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Nadleśnictwa Choczewo, Urzędu Morskiego w Lubiatowie, Straży Gminnej w Choczewie, Straży Granicznej w Łebie, Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Choczewie.

W czasie narady omówiono cele i zadania poszczególnych uczestników planowanych ćwiczeń.