Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 2012-08-24 na terenie Gminy Choczewo odbyły się ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego organizowane przez Wójta Gminy Choczewo przy współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa.W ramach ćwiczeń realizowane były 3 elementy:

 • wspólne posiedzenia Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Krzysowego;
 • epizod pożarowy, którego celem było sprawdzenie wewnętrznych procedur na wypadek pożaru w Nadleśnictwie Choczewo oraz współdziałanie Ochotniczych Straży Pożarnych w terenu Gminy Choczewo;
 • epizod ratownictwa wodnego, którego celem było sprawdzenie możliwości prowadzenia akcji ratowniczej przez Wejherowskie Wodne Ochotonicze Pogotowie Ratunkowe oraz współdziałania podczas zdarzenia z Wejherowską Grupą Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża i ze Strażą Graniczną, a także Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Wejherowie.
 • Na wspólnym posiedzeniu zaspołów, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa, przedstawił prezentację obrazującą zakres obowiązków ustawowych samorządów gminnych i powiatowych wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym i ustawy o  ochronie przeciwpożarowej. Wystapił też Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie, który omówił zmiany w ustawie o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Natomiast informację dotyczącą gospodarki odpadami w  powiecie wejherowskim oraz omówienie zmian wynikających z ustawy o odpadach przedstawił Naczelnik Wydziału Środowiska tutejszego starostwa.Omawiano też koordynację i ocenę prowadzonych epizodów ćwiczeń, w ramach których Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie omówił w zarysie Plan Ratowniczy Powiatu Wejherowskiego.

  Działania podczas trwania epizodu pożarowego polegały głównie na rzeczywistym wdrożeniu procedury postępowania na wypadek pożaru przez Nadleśnictwo Choczewo oraz sprawdzeniu alarmowania i rzeczywistych czasów dojazdu Ochotniczych Straży Pożarnych w terenu Gminy Choczewo.

  Działania podczas trwania epizodu ratownictwa wodnego realizowane przez poszczególnych uczestników ćwiczeń polegały na:

 • Straż Graniczna zabezpieczyła miejsce zdarzenia na plaży oraz ze strony morza;
 • WOPR przeprowadziło podjęcie poszkodowanych z wody oraz udzieliło im pierwszej pomocy, kierując jednocześnie działaniami ratowniczymi i prowadząc korespondencję z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym;
 • grupa PCK pomagała w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym.
 • po otrzymaniu informacji o prawdopodobnym braku jednego z poszkodowanych WOPR zadysponowało swoją grupę płetwonurków, którzy wydobyli poszkodowanego z dna nieopodal miejsca rozbicia się łodzi.
 • Po zakończeniu epizodów ćwiczeń ustalono, że w dniu 2012-08-29 w Urzędzie Gminy w Choczewie, odbędzie się omówienie wniosków z ćwiczeń przez poszczególnych uczestników ćwiczeń.