Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

5 października 2012 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się konferencja z cyklu "Bezpieczny Powiat" pt.:"Rola lasów w przestrzeni publicznej a bezpieczeństwo powiatu".

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie i Nadleśnictwo Wejherowo.

Patronat merytoryczny na konferencją objął Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo - Janusz Mikoś a patronat naukowy - Rektor Kaszubsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie - prof. dr hab. Jerzy Cyberski. Patronat Medialny objęli: Twoja Telewizja Morska, Express Powiatu Wejherowskiego i Radio Kaszëbë.

Konferencję otworzył Starosta Wejherowski Józef Reszke, który po powitaniu przybyłych przekazał prowadzenie konferencji Kazimierzowi Grubbie - naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa.

W ramach konferencji poszczególni prelegenci przedstawiali następujące prezentacje:

  1. - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie mł. bryg. Jacek Nowak;
  2. - Prezes Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Janusz Groth;