Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Zgodnie z wymogami § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - trwają praktyczne sprawdzenia organizacji i waruków ewakuacji z obiektów szkół na terenie naszego powiatu.W niektórych sprawdzeniach - na zaproszenie dyrektorów szkół - brał udział inspektor tutejszego wydziału Franciszek Konkel.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie

Szkoła Podstawowa w Częstkowie gmina Szemud

Szkoła Podstawowa w Łebnie gmina Szemud

Ostatnio otrzymaliśmy zaproszenie do uczestnictwa w "próbnej ewakuacji" budynku Urzędu Gminy Linia, która odbyła się w dniu 2012-10-26.

Po zakończeniu ewakuacji uczestniczyliśmy (Kazimierz Grubba - naczelnik wydziału, Franciszek Konkel - inspektor) w spotkaniu na temat omówienia zasad i organizacji ewakuacji w szkołach, zorganizowanym przez panią wójt Bogusławę Engelbrecht z udziałem dyrektórów i osób funkcyjnych szkół z terenu Gminy Linia.W trakcie spotkania omówiliśmy uwarunkowania prawne i organizacyjne organizacji ewakuacji oraz ogólne zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wejherowie ul. Sobieskiego 279

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ul. Zamkowa 2a