Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 29 października 2012 r. godz. 10.00 odbyła sie narada szkoleniowa dla pracowników merytorycznych z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gmin powiatu wejherowskiego zorganizowana przez tutejszy wydział.

Narada odbyła się wg nastepującego programu:

 1. Przedstawienie programu narady szkoleniowej – naczelnik WBiZK Kazimierz Grubba.
 2. Analiza funkcjonowania wymiany informacji przy wykorzystaniu systemu formularzy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – inspektor WBiZK Franciszek Konkel.
 3. Podsumowanie wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 20 września 2012 r. – inspektor WBiZK Franciszek Konkel.
 4. Informacja w zakresie opracowania „Planu Operacyjnego ochrony przed powodzią powiatu wejherowskiego – inspektor WBiZK Franciszek Konkel.
 5. Planowana modernizacja systemu wymiany informacji w oparciu o portal www.bezpiecznypowiat.pl – inspektor WBiZK Franciszek Konkel.
 6. Omówienie wytycznych Szefa OC Kraju w sprawie sporządzania Planów Obrony Cywilnej na poziomie powiatu i gminy – inspektor WBiZK Maria Mocek, Pracownik Urzędu Miejskiego w Wejherowie Andrzej Fedoruk.
 7. Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. z 1993 r., nr 91 poz. 421) – naczelnik WBiZK Kazimierz Grubba.
 8. Informacja w zakresie ewakuacji III stopnia na poziomie gminy i powiatu – inspektor WBiZK Maria Mocek.
 9. Przedstawienie informacji w sprawie wytycznych Szefa OC Kraju w zakresie kwalifikacji i działalności instruktorów obrony cywilnej – naczelnik WBiZK Kazimierz Grubba.
 10. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonych w dniu 24 sierpnia 2012 r. ćwiczeń na terenie gminy Choczewo w zakresie sprawdzenia procedur wynikających z Gminnego i Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz konferencji w dniu 5 października 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie z cyklu „Bezpieczny Powiat” – naczelnik WBiZK Kazimierz Grubba.
 11. Dyskusja, zakończenie narady.

W trakcie narady przedstawiono zarządzenie Nr 81/2012 Starosty Wejherowskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Wejherowskiego oraz wypracowaną procedurę prawną i merytoryczną opracowania planu obrony cywilnej.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele właściwych wydziałów Starostwa Powiatowego w Pucku i Urzędu Miasta w Pucku.