Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
Dnia 08.05 2009 r. odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy.Miejscem imprezy był Plac Jakuba Wejhera, na którym zgromadziły się drużyny biorące udział w konkursie.Organizatorem Mistrzostw był Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie, Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz Urząd Miasta w Wejherowie.Impreza rozpoczęła się o godz. 9.00, a zakończyła się ogłoszeniem wyników, oraz wręczeniem nagród o godzinie 14.Udział w zawodach wzięło 15 szkół, z czego 6 było szkołami gimnazjalnymi, pozostałe 9 szkołami ponadgimnazjalnymi.
Klasyfikacja mistrzostw wśród szkół gimnazjalnych przedstawia się nastepująco:
 1. Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie.
 2. Gimnazjum nr 1 w Wejherowie,
 3. Gimnazjum nr 3 w Wejherowie,
 4. Gimnazjum nr 1 w Redzie,
 5. Gimnazjum nr 2 w Wejherowie,
 6. Gimnazjum nr 1 w Rumi.
a w szkołach ponadgimnazjalnych:
 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie,
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie,
 4. Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi,
 5. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi,
 6. II Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie,
 7. II Liceum Ogólnokształcące w Rumi,
 8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Redzie,
 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi.