Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
3 grudnia 2012 r. Sali Konferencyjnej tutejszego starostwa odbyła się narada szkoleniowa z dyrektorami jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz naczelnikami wydziałów starostwa, zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Zakres tematyczny szkolenia obejmował zagadnienia przedstawiane przez poszczególnych prelegentów wg następującego porządku:
1. Naczelnik Wydziału - Kazimierz Grubba:
 • Plan Obrony Cywilnej Powiatu Wejherowskiego,
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Uchwała Rady Powiatu - Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli Porządku Publicznego na lata 2012-2020,
 • Konferencja pt. „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
 • 2. INSPEKTOR – Franciszek Konkel:
 • HNS - Wsparcie przez państwo-gospodarza,
 • Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego,
 • Kwalifikacja Wojskowa,
 • Stały Dyżur.
 • 3. Naczelnik Wydziału - Kazimierz Grubba:
 • Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 • 4. Pytania, wnioski, dyskusja.
  Po zakończeniu szkolenia obecni nie podjeli dyskusji oraz nie zgłosili wniosków i pytań.