Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
10 grudnia 2012 r. godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej w tutejszego starostwa odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim, które otworzył Starosta Wejherowski Józef Reszke.
Przedmiotem posiedzenia były następujące zagadnienia:
  • opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2013 w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
  • przedstawienie informacji i wniosków z konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat”,
  • przyjęcie planu pracy komisji na rok 2013.