Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
15 grudnia 2012 r. o godz. 12.00 na placu przed Urzędem Gminy Choczewo przy ul. Pierwszych Osadników 17, odbyła się uroczystość przekazania ciężkiego pożarniczego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM 18.340 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczewie o wartości 790.833 zł. Uroczystość otworzył Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka, który przewitał zebranych i przekazał kierowanie uroczystością Krzysztofowi Cudnikowi.
Kuluminacyjnego punktu uroczystości - aktu chrztu na wzór marynarski, dokonała matka chrzestna pojazdu pani Nadlesniczy Nadleśnictwa Choczewo Ewa Rogaczewska, nadając mu imię Florek.
Jest to pierwszy nowy ciężki samochód pożarniczy , który trafił do Gminy Choczewo od czasu powstania Ochotniczej Straży w Choczwie w rou 1891 i otwarcia remizy w roku 1935.
Zakup został głównie sfinansowany ze środków Polskiej Grupy Energetycznej Energia Jądrowa S.A. i Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej – Energia z Serca w wysokości 66 % wartości. Finansowy wkład w zakup pojazdu wnieśli także: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Starosta Wejherowski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo oraz Gmina Choczewo.
Gratulujemy !!!