Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
19 grudnia 2012 roku w Sali Konferencyjnej w tutejszego starostwa odbył się wykład szkoleniowy dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Pomorskiej Akademii w Słupsku.
Wykład prowadzili przedstawiceile Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa: Kazimierz Grubba - naczelnik i Franciszek Konkel - inspektor.
Tematy referowane na zajęciach to:
  • Zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie;
  • Rola OSP w XXI wieku w strukturze zarządzania kryzysowego w gminie na przykładzie powiatu wejherowskiego;
  • Potrzeba edukacji dla bezpieczeństwa w oparciu o ustalenia wynikające z Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego;
  • Pożar jako zagrożenie w świetle procedur zarządzania kryzysowego;
  • Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego jako narzędzie wymiany informacji w zarządzaniu kryzysowym.
  • Po wykładzie studenci zostali zapoznani z obiektem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie.