Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
W dniu 24 stycznia 2013 r. w tutejszym starostwie odbyła się narada szkoleniowa zorganizowana przez tutejszy wydział dla pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.
Na naradzie właściwi pracownicy naszego wydziału omówili poszczególne tematy wg następującego programu:
  1. Kazimierz Grubba – Przywitanie i przedstawienie planu narady.
  2. Maria Mocek – Plan pracy komisji bezpieczeństwa – konferencja „drogi”.
  3. Justyna Adamczyk – Funkcjonowanie WOPR w powiecie wejherowskim.
  4. Franciszek Konkel - System Elektronicznej Wymiany Informacji PCZK.
  5. Kazimierz Grubba - Plan ochrony zabytków.
  6. Maria Mocek – Kwalifikaca wojskowa 2013.
  7. Kazimierz Grubba – Formacje Obrony Cywilnej.
  8. Franciszek Konkel - Plan Obrony Cywilnej.
  9. Maria Mocek – Plan działania szefów OC z zakresu obrony cywilnej na 2013 r.
  10. Justyna Adamczyk – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży.
Na zakończenie przeprowadzono dyskusję dotyczącą poszczegolnych zagadnień poruszonych na naradzie.