Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
18 lutego 2013 r. o godzinie 10.00 w sali narad tutejszego starostwa, odbyło się Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Posiedzenie w imieniu Starosty Wejherowskiego prowadził Kazimierz Grubba - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa wg następującego programu posiedzenia:
  1. Dyrektor Zarządu Dróg dla Powiatów Puckiego i Wejherowskiego Janusz Nowak - Informacja dot. zimowego utrzymania dróg w powiecie wejherowskim,
  2. Naczelnik WBIZK Kazimierz Grubba - Informacja w zakresie sporządzanego Planu Obrony Cywilnej w uwzględnieniem zadań realizowanych przez służby, inspekcje i straże,
  3. Sprawy bieżące, dyskusja.