Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
11 marca 2013 r. o godz. 10.00 w Sali Narad tutejszego starostwa, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego pod przewodnictwem Starosty Wejherowskiego Józefa Reszke.
Na początku posiedzenia, Starosta wręczył pani Ewie Banasik - Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wejherowie, akt powołania do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim na kadencję w latach 2012 – 2014.
Tematem posiedzenia było przedstawienie informacji przez jednostki organizacyjne powiatu oraz służby, inspekcje i straże z realizacji „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” za rok 2012 oraz opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.