Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
21 marca 2013 r. w godz. od 16.00 do 20.00 w Powiecie Wejherowskim przeprowdzono powiatowy trening Systemu Wykrywania i Alarmowania.
Tematem treningu było doskonalenie procedur funkcjonowania systemu, w przypadku wystąpienia awarii chemicznej oraz wystąpienia skażenia promieniotwórczego.
W czasie treningu przestestowany został System Elektronicznej Wymiany Informacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie.
W treningu uczestniczyło Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie oraz Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego.