Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
W dniach 2-5 maja we Wrocławiu odbyły się I Ogólnopolskie Mistrzostwa Grup Ratownictwa PCK. Organizatorem mistrzostw była Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław. Głównym celem spotkania było podniesienie poziomu wyszkolenia ochotniczych jednostek ratowniczych specjalizujących się w działaniach podczas klęsk i katastrof.
W mistrzostwach uczestniczyło 11 grup ratownictwa z terenu całego kraju oraz zespół z Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Nie zabrakło również 4- osobowego zespołu z Grupy Ratownictwa PCK Wejherowo.
Pierwszy dzień obejmował oficjalne rozpoczęcie oraz odprawę.
Dnia drugiego organizatorzy przygotowali panel warsztatów zadaniowych. W małych grupach przedstawione zostały poniższe tematy:
 • praca w terenie gruzowiskowym,
 • współpraca z psami ratowniczymi,
 • resuscytacja krążeniowo- oddechowa dorosłych i niemowląt,
 • przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych,
 • działania z agresywnym poszkodowanym,
 • hipotermia w górach,
 • zapoznanie się ze sprzętem specjalistycznym,
 • praca w terenie skażonym.
 • Kolejnymi działaniami były ćwiczenia nocne (20:00-1:00), mające za zadanie zgrać zespoły ratownicze. Zdarzenie miało charakter katastrofy budowlanej. Odbywało się na terenie dawnego szpitala dziecięcego we Wrocławiu. Naszym zadaniem było przeszukanie 4 obiektów wielokondygnacyjnych oraz terenu przyległego. Następnie udzielenie poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacja do PPM. W ćwiczeniach wzięło udział ok 110 ratowników.
  Kolejny dzień to mistrzostwa. Organizatorzy przygotowali 13 zadań: w tym zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej, zadania techniczne, wypadek komunikacyjny.
  Zwycięzcami Mistrzostw okazali się ex aequo Grupa Ratownictwa PCK Krynica oraz Grupa Ratownictwa PCK Przemyśl. Gratulujemy :)
  Reprezentacja naszej grupy zajęła miejsce III i w nagrodę otrzymała netbooka.
  Przez te kilka dni mieliśmy możliwość doskonalenia pracy patrolu oraz współpracy z innymi grupami. Natomiast rywalizacja była kwestią drugorzędną.
  Monika Sikora
  szef Grupy Ratownictwa PCK Wejherowo