Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
W dniu 13 maja 2013 roku o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Posiedzenia przebiegło wg nastęującego porządku:
  1. Dostępność urzędów i instytucji dla osób niepełnosprawnych,
  2. Przedstawienie informacji w zakresie Powiatowego Planu Ratowniczego a dotyczące właściwości prowadzenia oraz koordynowania działaniami ratowniczymi na akwenach wodnych,
  3. Omówienie założeń do ćwiczeń sprawdzających procedury wynikające z Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego planowanych na III kwartał 2013 r.
  4. Dostarczenie wody na cele przeciwpożarowe w mieście Wejherowo, Rumia i Reda oraz gminie Wejherowo.