Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
20 maja 2013 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się narada szkoleniowa dla pracowników samorządów gminnych z terenu powiatu wejherowskiego realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.
Organizatorem narady był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa.
Szkolenie odbyło się wg nastepującego porządku:
  1. Kazimierz Grubba – przywitanie i przedstawienie planu narady.
  2. Maria Mocek – Plan Zastępczych Miejsc Szpitalnych.
  3. Justyna Adamczyk – wyniki Konkursu Plastycznego – Szczebla Powiatu Wejherowskiego pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.
  4. Franciszek Konkel – Planowane powiatowe ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego: 7 czerwca godz. 10.00 narada w sprawie ćwiczeń, które planowane są na dzień 6 września.
  5. Kazimierz Grubba – Woda do zewnętrznego gaszenia pożarów w powiecie wejherowskim.
  6. Kazimierz Grubba – Ratownictwo wodne w powiecie wejherowskim.
  7. Franciszek Konkel - Plan Obrony Cywilnej – etap II.
  8. Franciszek Konkel – omówienie rejonowego treningu systemu wykrywania i alarmowania powiatu wejherowskiego z dnia 2013-03-21.
  9. Dyskusja