Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
24 maja 2013 r. przedstwiciele WBiZK tutejszego starostwa, w osobach Kazimierza Grubby i Franciszka Konkel wzięli udział w seminarium naukowo-technicznym: LOKALNE ZAGROŻENIA POWODZIOWE W MAŁYCH ZLEWNIACH MIEJSKICH GMIN POMORSKICH zorganizowanym przez Katedrę Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
W trakcie seminarium Naczelnik WBiZK Kazimierz Grubba przedstawił prezentację pt. LOKALNE ZAGROŻENIA POWODZIOWE W POWIECIE WEJHEROWSKIM (NA PRZYKŁADZIE POWODZI W ROKU 2011).