Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
W dniach 9-10 sierpnia 2013 w Krakowie odbył się Coke Live Music Festival, w którego zabezpieczeniu medycznym brały udział dwie Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża - z Wejherowa i Krakowa. W działaniach wspierali je sympatycy grup oraz ratownicy z Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gdyni.
Przez dwa dni pracując w dwóch Punktach Medycznych przy scenie głównej grupy czuwały nad bezpieczeństwem ok 30 tysięcznej publiczności. Poza personelem medycznym pracującym w Punktach Pomocy Medycznej (PPM) zostały zapewnione również patrole ratownicze stacjonujące przy scenie oraz patrol ratowniczy na quadzie.
Niestety na czas festiwalu pogoda się diametralnie zmieniła, przynosząc burze, deszcze oraz ochłodzenie. Jednak to nie wystraszyło uczestników, którzy tłumnie gromadzili się przy scenie.
Ogólnie impreza przebiegła dość spokojnie i stosunkowo mało festiwalowiczów wymagało udzielenia pomocy w Punktach Pomocy Medycznej czy też transportu do szpitala. Najczęściej jednak po pomoc trafiali pacjenci z bólami nieurazowymi, po omdleniu, reakcjami alergicznymi oraz ranami powierzchownymi skóry. Każdy z nich otrzymał stosowną pomoc.
W ten sposób minęły dwa dni pracy na festiwalu. Należy podkreślić miłą atmosferę oraz owocną współpracę obu grup ratowniczych podczas festiwalu.