Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 6 września 2013 roku pod patronatem Starosty Wejherowskiego Józefa Reszke, odbyły się ćwiczenia z zakresu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej dla miast: Wejherowo, Reda, Rumia i Gminy Wejherowo.

Zgodnie z ustaleniami, ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 10.00 wspólnym posiedzeniem Powiatowego i Miejskich/Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Redzie; natomiast pozorowane działania ratownicze były prowadzone na drodze powiatowej nr 1476 Leśna – Cegielniana przy skrzyżowaniu z ul. Zbychowską w Rumi w godzinach od 12.00 do 13.30.

Nadzorowanie i koordynowanie ćwiczeń powierzono przedstawicielom Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W czasie działań ratowniczych przewidziano dwa główne epizody:

I epizod – wypadek komunikacyjny pojazdu przewożącego LPG z samochodem osobowym, autobusem MZK Wejherowo– adresowany do służb, inspekcji i straży, tj.: Policji, Straży Miejskiej w Rumi, wytypowanych przez Wójta (Burmistrza, Prezydenta) Ochotniczych Straży Pożarnych – (Bolszewo, Gościcino, Reda), Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, jak również Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie;

II epizod – wybuch opakowania aerozolowego w ognisku (pozoranci - uczniowie Gimnazjum nr 1 z Rumi) adresowany przede wszystkim do społecznych organizacji ratowniczych tj.: Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie, Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Uczniowskiej Grupa Ratowniczej z ZSP nr 2 w Wejherowie (wejherowskiego „Elektryka”), Grupy Ratowników z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie i Ochotniczej Straży Pożarnej z Kniewa i Rumi oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie.

Kolejnym elementem ćwiczeń było przeprowadzenie jednoczesnych próbnych ewakuacji we wszystkich placówkach oświatowych na terenie samorządów uczestniczących w ćwiczeniach wraz ze sprawdzeniem łączności z numerami alarmowymi 998 i/lub 112 - jako weryfikacja możliwości zapewnienia tymczasowego schronienia dla ludzi ewentualnie ewakuowanych z obszarów objętych zagrożeniem, o których mowa w planach Zarządzania Kryzysowego.

Po ćwiczeniach ich uczestnicy spotkali się na podsumowaniu, na którym sformułowano wstępne wnioski wynikające z przeprowadzonych ćwiczeń.