Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
W dniu 08.10.2013 r. na terenie Parku Sprzętu Technicznego Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, odbyły się zajęcia pokazowe z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony Centrum. Pokaz przygotowała i koordynowała Sekcja Ochrony Fizycznej Centrum przy współudziale Sekcji Medycznej i Inspektora ppoż.
Pokaz z elementami praktycznego działania z użyciem środków pozoracji i amunicji ślepej składał się z dwóch etapów:
  1. Wtargnięcie na teren intruzów - podpalenie budynku Parkowej Stacji Obsługi wskutek czego wybucha butla z gazem technicznym i zawala się jedna ze ścian budynku, kilka osób (pracowników JW) ucierpiało doznająć poparzeń różnego stopnia, uszkodzenia kończyn i stłuczeń części ciała. Intruzi poprzez swoje działania starają się odwrócić uwagę sił ochronnych i dyżurnych od faktycznego celu wtargnięcia na obiekt wojskowy;
  2. Napad na magazyniera i włamanie do magazynu środków bojowych celem zaboru mienia wojskowego i użycia poza terenem jednostki w celach terrorystycznych. W czasie napadu intruzi używają trującego środka chemicznego (wąglika).
Głównym celem szkolenia/pokazu było doskonalenie metod współdziałania służb dyżurnych i ochronnych z siłami Policji, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Medycznych w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej w warunkach realnego zagrożenia.
Szkolenie prowadził Kierownik zajęć - Szef Sekcji Ochrony Fizycznej Centrum - st. chor. Piotr GRABOWSKI, a koordynatorem ćwiczeń był - chor. Witold MISIAK i Inspektor ppoż. - p. Jerzy KOPAŃCZYK. Dowódca grupy pozoracji działań to por. Mateusz SADOWSKI.
W w działaniach uczestniczyły: służby dyżurne Oficer Dyżurny i Dyżyrny PST, służby ochronne - warta OWC oraz siły z Komendy Powiatowej Policji z Wejherowa wraz z Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji (SPAP) z Gdańska, a także dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Wejherowie wsparte Plutonem Chemicznym z Państwowej Straży Pożarnej z Gdyni i Patrol Żandarmerii Wojskowej z Gdyni.
Obserwatorami pokazu byli kadra i pracownicy wojska CWTiD MW oraz zaproszeni goście tj.: Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie - Kazimierz GRUBBA, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie - mł. insp. Mariusz ŚWINIARSKI i Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie - mł. bryg. Jacek NOWAK.