Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

11 października 2013 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się konferencja z cyklu "Bezpieczny Powiat" pt.:"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie powiatu wejherowskiego". Konferencja została zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim.

Konferencję otworzył Starosta Wejherowski Józef Reszke, który po powitaniu przybyłych przekazał prowadzenie konferencji Kazimierzowi Grubbie - naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa.

W trakcie konferencji kolejni prelegenci przedstawili następujące tematy:

  1. - Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego - Patrycjusz Kamiński;
  2. - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie - insp. Krzysztof Lawer;
  3. "Informacja z ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 06.09.2013 r." [w ramach tematu przedstawiono oraz z ćwiczeń] - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie – Kazimierz Grubba;
  4. "Prędkość bezpieczna, ograniczona zasada bezpieczeństwa" - Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie - prof. dr hab. Janusz Erenc;
  5. - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - ks. prof. dr hab. Jan Perszon.

Konferencję podsumował i zakończył Starosta Wejherowski Józef Reszke.