Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
16 października 2013 r o godz. 7.40 odbyła się próbna ewakuacja budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, jako sprawdzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku. Organizatorem ewakuacji był - zgodnie z właściwym rozporządzeniem MSW - zarządca obiektu Sekretarz Starostwa - Marek Panek.
Funkcję kierownika ewakuacji pełnił Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowwego w Wejherowie - Kazimierz Grubba.
W trakcie ewakuacji instruktaż z zakresu pierwszej pomocy na zaproszenie organizatorów przeprowadzili ratownicy z Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ewakuacji wzięli udział też strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 PSP w Wejherowie, którzy zapoznali się z budynkiem starostwa.
Ewakuacja przebiegła sprawnie, zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.