Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 18 października 2013 roku przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie uczestniczyli w spotkaniu w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, mającym na celu nawiązanie współpracy w zakresie działalności ekukacyjnej i naukowo-badawczej. W trakcie spotkania pracownicy Instytutu zaprezentowali możliwości posiadanych stanowisk i laboratoriów, które można wykorzystać do szkolenia pracowników samorządowych. Na zakończenie przyjęto do dalszych konsultacji projekt porozumienia w sprawie wpółpracy.