Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
28 października 2013 roku o godzinie 13.30 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, odbyło się szkolenie obronne.
Szkolenie było skierowane do dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów starostwa oraz służby Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowgo w Wejherowie.
Tematyka szkolenia obejmowała:
  1. Zasady funkcjonowania państwa w czasie zewnętrznego zagrożenie jego bezpieczeństwa i w czasie wojny;
  2. Zadania na rzecz SZ RP i wojsk sojuszniczych oraz współpraca cywilno-wojskowa;
  3. Planowanie operacyjne i programowanie obronne.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.