Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu dzisiejszym w godzinach 16.00÷20.00 na terenie Powiatu Wejherowskiego odbył się trening systemu wykrywania i alarmowania w ramach województwa.

Tematem treningu było „Ostrzeganie i alarmowanie ludności w sytuacji masowego zatrucia mieszkańców produktami odzwierzęcymi powstałego w wyniku celowego zarażenia hodowli zwierząt gospodarskich. Możliwość reagowania na zagrożenia.”

W Powiecie Wejherowskim w treningu udział wzięły wszystkie samorządy gminne/miejskie oraz: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie i Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie.

W starostwie w treningu brał udział Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Łącznie na terenie powiatu ćwiczyło 77 osób.

W czasie treningu Pomorski Urząd Wojewódzki przekazał 3 komunikaty ćwiczebne, które definiowały zmieniającą się sytuację. Na podstawie przekazanych komunikatów, na wszystkich poziomach treningu zostały wypracowane projekty decyzji i procedur wg kompetencji poszczególnych ćwiczących. Przećwiczono także wymianę informacji przy użyciu Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie oraz łączności radiowej w sieci Obrony Cywilnej.