Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu dzisiejszym o godzinie 10.00 odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim.

Przedmiotem posiedzenia było:

  • opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2014 w zakresie wydatków na bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
  • przedstawienie informacji i wniosków z konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat”,
  • przyjęcie Planu Pracy Komisji na rok 2014,
  • sprawy różne.

Komisja odbyła się pod przewodnictwem Starosty Wejherowskiego Józefa Reszke.

Informację i wnioski z tegorocznej konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat” pt.: "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie powiatu wejherowskiego" przedstawił Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie – Kazimierz Grubba.

W trakcie posiedzenia został pozytywnie zaopiniowany projekt budżetu powiatu na rok 2014 w zakresie wydatków na bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz ustalono plan pracy komisji na rok 2015, w tym temat przyszłorocznej konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat”.