Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu dzisiejszym o godz. 10.00 odbyła się narada szkoleniowa dla pracowników merytorycznych samorządów gminnych z zakresu zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej z terenu Powiatu Wejherowskiego, a zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Narada odbyła się według następującego porządku:
 1. Kazimierz Grubba:
  • Przywitanie i przedstawienie planu narady;
  • Omówienie ćwiczeń z dnia 6 września 2013 r. z zakresu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej dla miast: Wejherowo, Reda, Rumia i Gminy Wejherowo;
  • Aktualizacja planów: Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej w tym „Ochrony zabytków”, Akcji Kurierskiej, „Podmiotów leczniczych”, „Zastępczych Miejsc Szpitalnych”;
 2. Maria Mocek - Informacja ze szkoleń organizowanych przez PUW w Gdańsku.
 3. Justyna Kuczkowska – Powiatowy Kalendarz Imprez z działu bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa na 2014r. oraz nowe zasady organizacji konkursu plastycznego.
 4. Franciszek Konkel - Omówienie wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania powiatu wejherowskiego z dnia 2013-11-07.
 5. Kazimierz Grubba - Założenia do planowania na rok 2014.
 6. Dyskusja.