Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników starostwa wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w trybie Kodeksu Pracy oraz dla naczelników wydziałów starostwa.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach szkolenia, przeprowadzili ratownicy Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zajęcia zakończyły się praktycznym sprawdzianem nabytych umiejętności dla wszystkich beneficjentów szkolenia.