Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Dziś w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się konferencja, której głównym celem było uzgodnienie zakresu i charakteru współpracy pomiędzy właściwymi wydziałami samorządów powiatowych a Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego uczelni.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie reprezentowali Kazimierz Grubba - naczelnik i Franciszek Konkel - inspektor.

W czasie konferencji naczelnik Grubba przedstawił prezentację pt.: "Problemy wynikające z funkcjonowania bezpieczeństwa na poziomie powiatu".